Senaste nytt

Nu finns det nya aktuella formulär att ladda ned för registren!

Registren har uppdaterat några detaljer, och justerat formulären.
Se till att ha det sensate från hemsidan.
Vi försöker att i första hand få primära ingrepp inrapporterade direkt från sjukhusen till registret via webb-inmatning, så kan registret lägga resurser på uppföljningen.
EQ-5D är nytt enligt ett avtal med EuroQol för svenska kvalitetsregister.
Se respektive delregisters formulär på hemsidan.

Verksamhetsberättelse 2016

Här finns SSAS Verksamhetsberättelse för 2016 inför Årsmötet

SSAS Årsmöte Uppsala 6-7 April

Nu finns det slutgiltiga programmet här.
Det finns fordrande ytterligare platser, så passa på att anmäla dig om du inte redan gjort det!

Armbågskurs i Oslo 24-26 april.

Här finns en inbjudan till en nordisk kurs om armbågar.

Mer info om kursen finns på:
http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30536

Dags att planera för deltagande på SSAS-möte i Uppsala 6-7 april 2017

Som vanligt hålls SSAS årsmöte på våren en torsdag-fredag. Nästa år i Uppsala, med temat State of the Art. Boka innan nyår för lägsta deltagaravgift.

Läs fler nyheter >>