Senaste nytt

Nya koder för omvänd axelplastik införs 2018

SSAS föreslog förra året nya koder för att kunna koda omvänd axelplastik, och Socialstyrelsen har godkänt dessa. De kommer att införas i registret 1 januari 2018.

Nu finns det nya formulär att ladda ned för rapport till registret. Se till att ha det senaste!

Formulären är uppdaterade, för rapport av operation är det endast justerade listor av implantatnamn.
Registret har gemensamt med svenska kvalitetsregister avtal om EQ-5D och vi byter till 5-svars alternativet, det kommer att finnas kvar 3-svars året ut.
Ökande volymer och begränsade resurser innebär att vi fokuserar på att sjukhusen rapporterar ingreppen via webben, och att registret sedan håller i uppföljningen.
En fördel med behörighet för egen inmatning från kliniken är att man får tillgång till hela sitt egna registerinnehåll för egen analys.

Nytt formulär för att rapportera till registret!

Registerformuläret är uppdaterat.
Nya variabler är antibiotikaprofylax samt hur man hanterar tricepssenan under op.
Implantatnamn är uppdaterat med nya produkter.
Ladda ned senaste formuläret från hemsidan, och byt ut från de äldre.

Tack för ert samarbete.

Info om anslutning till inslabilitetsregistret

För att rapportera en operation till registret måste man ha behörighet i inmatningen till registret, samt klisterlappar med koder för patientspecifik inloggning.

Axelinstabilitetsregistret startar nu.

Instabilitetsregistret startar nu!
Välkomna med anslutning av er klinik.
Se under "Formulär" i vänsterspalten för alla nödvändiga dokument.

Mer om registret under den rubriken i vänstererspalten.

Läs fler nyheter >>