Senaste nytt i armbågsregistret

Ny adress, ny blankett

Nu rapporteras även armbågsplastikerna till Danderyds sjukhus.
Vi har samordnat inmatningen till både axelproteser och armbågsproteser, så att alla pappersraporter sker på samma ställe.

Nytt formulär för att rapportera till registret!

Registerformuläret är uppdaterat.
Nya variabler är antibiotikaprofylax samt hur man hanterar tricepssenan under op.
Implantatnamn är uppdaterat med nya produkter.
Ladda ned senaste formuläret från hemsidan, och byt ut från de äldre.

Tack för ert samarbete.

Nu öppnar Armbågsregistret i Dynamiska Årsrapporten!

Armbågsregistret ligger med resultat publikt på den Dynamiska Årsrapporten (länk i vänstermarginalen, de sista justeringarna pågår med både axel och armbågsgraferna innan det fungerar skarpt och helt i alla grafer.

Välkomna!

Nu finns Årsrapporten 2013

Under Publikationer till vänster.

Nu finns Årsrapport för 2012 från registren!

Vi kommer också att trycka och distribuera till alla medlemmar, kontaktpersoner för registren samt övriga intressenter.
Se under Publikationer till vänster för fil att ladda ned.

Läs fler nyheter >>