Senaste nytt i axelregistret

Nya koder för omvänd axelplastik införs 2018

SSAS föreslog förra året nya koder för att kunna koda omvänd axelplastik, och Socialstyrelsen har godkänt dessa. De kommer att införas i registret 1 januari 2018.

Nu finns det nya formulär att ladda ned för rapport till registret. Se till att ha det senaste!

Formulären är uppdaterade, för rapport av operation är det endast justerade listor av implantatnamn.
Registret har gemensamt med svenska kvalitetsregister avtal om EQ-5D och vi byter till 5-svars alternativet, det kommer att finnas kvar 3-svars året ut.
Ökande volymer och begränsade resurser innebär att vi fokuserar på att sjukhusen rapporterar ingreppen via webben, och att registret sedan håller i uppföljningen.
En fördel med behörighet för egen inmatning från kliniken är att man får tillgång till hela sitt egna registerinnehåll för egen analys.

Nyhet: Dynamisk Årsrapport

I högermarginalen finns en länk till registrets Dynamiska Årsrapport. Den är fortfarande inte klar till alla delar, och texter och förklaringar kan behöva justeras lite.
Men testa gärna och för den som vill kan man ansöka om behörighet till sin egen kliniks rapport dessutom.
Dock är det inte kontrollerat på den nivån att den kan användas för att ranka resultatet för olika urval.

Synpunkter och annan feedback får gärna lämnas. Om det finns resurser kan den komma att utvecklas i framtiden.

Årsrapporter från Kvalitetsregistret

Nu finns det för 2014, att ladda ned från "Årsrapporter" i vänsterspalten på registrens sidor.

Lathund över koder i Axelregistret!

Axelregistret har under året arbetet med att strukturera upp innehållet. Som vi alla vet finns ibland ett flertal alternativa koder att använda, för att ha nytta av koderna i registret så har vi samlat vissa under en gemensam kod, det gäller särskilt de mindre vanliga diagnoserna eller åtgärderna. Registret hoppas att detta kan underlätta för de som rapporterar till registret, och lathunden nedan innehåller de koder som just nu finns att välja på i registret vid inmatning. Vi har även lagt in en textbeskrivning i inmatningsfunktionen för att underlätta vid rapportering via webben.
Finns det ett absolut behov av flera koder så kan man kontakta registret så kan vi komplettera listan.

Läs fler nyheter >>