Info

För patienter att kontakta registret:

Som patient har man rättighet att själv välja om man vill slippa uppföljningar via brev från registret. Eller om man helt vill utträda ur registret och då raderas all information.
Det innebär också att vi inte heller får registrera detta för framtiden, och man måste då påminna registret eller behandlande läkare vid varje eventuellt nytt ingrepp som kan vara aktuellt för registrering.

Formulär för information, registerutdrag, begränsning av uppföljning samt utträde ur registret.

Ansökan om webb-inloggning för kliniken, formulär för nedladdning.

Skicka till Björn Salomonsson, Ort mott,
Danderyds sjukhus AB 182 88 STOCKHOLM