Om registret

Axelinstabilitetsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som startades år 2015 av Svenska Skulder och Armbågsföreningen.

Axelinstabilitetsregistret administreras av Registercentrum Syd, nationellt kompetenscentrum för kvalitetsregister. Henrik Ahlborg, Verksamhetsområde Ortopedi, Skånes universitetssjukhus är registeransvarig och Danderyds sjukhus AB centralt personuppgiftsansvarig.

Registreringen av patientdata är helt webbaserad och inmatning i registret sker på kliniknivå. Inmatningen kan utföras av ansvarig operatör eller av administrativ personal.

I registret registreras patientuppgifter, preoperativa och peroperativa uppgifter av vårdgivaren. Samtliga formulär finns även som dokument att ladda ner på SSAS hemsida. Dessa formulär kan användas som arbetsdokument på kliniken och sen matas in på plattformen 3C via RCsyds hemsida.

Patienten fyller själv i en webbaserad enkät på hemsidan www.axellux.se. Enkäten är baserad på the Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI). Enkäten besvaras innan operationen och två år efter operationen.

För att som ortoped ansluta dig till registret fyller du i dina personliga uppgifter i dokumentet ?Tilldelning av användarbehörighet Axelinstabilitetsregistret? som finns på SSAS hemsida. Ingen underskrift behövs utan mejla ifyllt dokument till:

Henrik.Ahlborg@skane.se

Du kommer sen att få dina inloggningsuppgifter skickade med post från RC syd.

Följ därefter anvisningarna i dokumentet ?Anslutning av ny användare till axelinstabilitetsregistret?.

Ifall du har några frågor är du välkommen att höra av dig.