Användaranvisningar och Formulär

För att rapportera en operation till axelinstabilitetsregistret på https://app.comporto.se/ måste man ha behörighet för inmatning till registret. Man behöver också klisterlappar med koder för patientspecifik inloggning till https://www.axellux.se där patienten fyller i patientenkäten.

För att ansluta sig till registret:
Fyll i nedanstående formulär: Tilldelning av behörighet till Axelinstabilitetsregistret

Mejla eller skicka därefter ansökan till registeransvarig:

Henrik.Ahlborg@skane.se
ÖL Henrik Ahlborg
Ortopedkliniken
Skånes universitetssjukhus Malmö
20502 MALMÖ

När behörighet erhållits från Registercentrum syd (RC syd) gå till inloggningssidan
https://app.comporto.se/

Första gången du loggar in lämnar du fälten för användarnamn och lösenord tomma, sätter kortet i kortläsaren, inväntar att kortläsarens lampa blinkar och klickar sedan på logga in med smartcard knappen.
Du får sedan bekräfta ditt certifikat (OK) och sedan ange pinkoden (Legitimeringskoden) till kortet.

I fall du även vill kunna logga in med mobilt bank ID så följ instruktionerna i mejlet från RC syd.
Därefter väljer du: Axelinstabilitetsregistret- Operatörsuppgifter
och registrerar ditt namn. Detta behöver du bara göra en gång.

Under samma meny finns ytterligare fyra formulär som används vid registerinmatning:

Patientuppgifter:
Här registreras patientens namn, kontaktuppgifter och ID numret för inmatning av enkät på https://www.axellux.se

Primäroperation preoperativa uppgifter:
Här registreras anamnes och status vid mottagningsbesöket för patienter som opereras för första gången.

Reoperation preoperativa uppgifter:
Här registreras anamnes och status vid mottagningsbesöket för patienter som reopereras.

Peroperativa uppgifter:
Här registreras uppgifter från operationen. Samma uppgifter vid både primäroperation och reoperation.

Nedan finns PDF filer för pappersutskrift av formulären för de som önskar registrera på papper. All inmatning av data måste dock sen ske till https://app.comporto.se/ på kliniknivå.

Lathund för registeranvändning:
I dokumentet finns instruktioner på hur registrering i registret kan utföras.

För patientinformation samt registerutdrag och begränsning av uppföljning samt utträde ur registret använd dessa dokument: