Aktuellt

Axelinstabilitetsregistret startar nu.

2015-12-01

Instabilitetsregistret startar nu!
Välkomna med anslutning av er klinik.
Se under "Formulär" i vänsterspalten för alla nödvändiga dokument.

Mer om registret under den rubriken i vänstererspalten.

Registreringen av patientdata är helt webbaserad och inmatning i registret sker på kliniknivå. Inmatningen kan utföras av ansvarig operatör eller av administrativ personal.

I registret registreras patientuppgifter, preoperativa och peroperativa uppgifter av vårdgivaren. Samtliga formulär finns även som dokument att ladda ner på SSAS hemsida. Dessa formulär kan användas som arbetsdokument på kliniken och sen matas in på plattformen 3C via RCsyds hemsida.

Patienten fyller själv i en webbaserad enkät på hemsidan www.axellux.se. Enkäten är baserad på the Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI). Enkäten besvaras innan operationen och två år efter operationen.