För patienter

Axelluxation:
En luxation innebär att en led hoppar ur sitt läge. Axelleden är den vanligaste leden att drabbas, och ca 2 procent av befolkningen och ca 5% av unga mycket aktiva råkar ut för det vid något tillfälle.
Om det upprepas kan man stabilisera axelleden kirurgiskt.

Resultatet av detta ingrepps registreras i Sverige i detta register som startat 2015.

Mått på axelfunktionen och stabiliteten för registret lämnas av patienterna på www.axellux.se, se länk till höger på sidan.