Info för patienter

För patienter att kontakta registret:

Formulär för information, registerutdrag, begränsning av uppföljning samt utträde ur registret.