Ansvariga

Styrgruppen för SSAS kvalitetsregister består av:
Hans Rahme, Docent (Ordf Styrgr. Armbågsregistret, Tid. Ordf SSAS)
Anders Nordqvist, Docent (Tidigare ordf SSAS)
Björn Salomonsson, Med dr (Registerhållare, Axelregistret, Tid. Ordf SSAS)
Henrik Ahlborg, Med dr (Administratör instabilitetsregistret)
Anders Ekelund, Docent, (Ordf SSAS)
Lisbeth Eriksson, Fil Dr, Sjukgymnast, Luleå
Stanley Sundvall, patientrepresentant Reumatikerförbundet