Aktuellt

Nytt formulär för att rapportera till registret!

2017-04-05

Registerformuläret är uppdaterat.
Nya variabler är antibiotikaprofylax samt hur man hanterar tricepssenan under op.
Implantatnamn är uppdaterat med nya produkter.
Ladda ned senaste formuläret från hemsidan, och byt ut från de äldre.

Tack för ert samarbete.