Aktuellt

Nya koder för omvänd axelplastik införs 2018

2017-10-06

SSAS föreslog förra året nya koder för att kunna koda omvänd axelplastik, och Socialstyrelsen har godkänt dessa. De kommer att införas i registret 1 januari 2018.

Nya koder som införs och börjar gälla 2018-01-01:
NBB59 Primär omvänd totalprotes i humeroskapularled utan cement
NBB69 Primär omvänd totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik
NBC59 Sekundär omvänd totalprotes i humeroskapularled utan cement
NBC69 Sekundär omvänd totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik