Aktuellt

Ny adress, ny blankett

2019-01-22

Nu rapporteras även armbågsplastikerna till Danderyds sjukhus.
Vi har samordnat inmatningen till både axelproteser och armbågsproteser, så att alla pappersraporter sker på samma ställe.

Formuläret för att rapportera har inte ändrats, men adressen är nu:

Svenska Armbågsprotesregistret
Ortopedkliniken
Danderyds sjukhus AB
182 88 STOCKHOLM

ARMBAGEblankett2019.pdf