Aktuellt

Nytt eller uppgraderat SITHS kort? ? inloggning till 3C fungerar inte!

2020-09-02

Nya eller uppgraderade SITHS kort har till skillnad från gamla/ej uppdaterade SITHS kort flera certifikat kopplade till kortet.
Väljer man "fel" certifikat kan man få ett felmeddelande liknande: "Inloggning misslyckades, användare med ditt HSAID kan ej hittas"
Då har man råkat välja "fel" certifikat.
Börja om inloggningen och när du kommer till fönstret Bekräfta certifikat, välj ett annat certifikat.
Om de inte syns, klicka på visa fler.

Om problemet med inloggning kvarstår, kontakta RC Syd rcsyd.lund@skane.se eller telefon 046-17 13 48 om du tror att det beror på din behörighet till 3C
eller kontakta IT lokalt om du tror att det har med själva kortet att göra.