Ansvariga

Svenska Axel och ArmbågsRegistret ägs och drivs av Svenska Skulder-och Armbågssällskapet.
Huvudman är Stockholms Läns Landsting via Danderyds sjukhus AB.
SSAS Styrelse beslutar om registret. Representant från SSAS styrelse är ordf. Anders Ekelund.
Registerhållare för axel- och armbågsregistren är Björn Salomonsson

Styrgruppen för SSAS kvalitetsregister består av:
Hans Rahme, Docent (Ordf Styrgr. Armbågsregistret, Tidigare Ordf SSAS)
Anders Nordqvist, Docent (Tidigare ordf SSAS)
Björn Salomonsson, Med dr (Registerhållare, Axelregistret, Tidigare Ordf SSAS)
Henrik Ahlborg, Med dr (Instabilitetsregistret)
Anders Ekelund, Docent,
Lars Adolfsson, Professor (Ordf SSAS)
Lisbeth Eriksson, Fil Dr, Sjukgymnast, Luleå
Stanley Sundvall, patientrepresentant Reumatikerförbundet

Här finns styrgruppsprotokoll:

Registerhållare för Svenska Axel och ArmbågsRegistret är Björn Salomonsson.

Här finns verksamhetsberättelser för registret.