Ansvariga

Svenska Axel och ArmbågsRegistret ägs och drivs av Svenska Skulder-och Armbågssällskapet.
Huvudman och CPUA är Stockholms Läns Landsting via Danderyds sjukhus AB.
SSAS Styrelse beslutar om registret. Representant från SSAS styrelse är ordf. Lars Adolfsson
Registerhållare för axel- och armbågsregistren är Björn Salomonsson

Styrgruppen för SSAS kvalitetsregister består 2018 av:
Hans Rahme, Docent (Ordf Styrgr. Armbågsregistret, Tidigare Ordf SSAS)
Anders Nordqvist, Docent (Tidigare ordf SSAS)
Björn Salomonsson, Med dr (Registerhållare, Axelregistret, Tidigare Ordf SSAS)
Henrik Ahlborg, Med dr (Instabilitetsregistret)
Lars Adolfsson, Professor (Ordf SSAS)
Ritva Elg, patientrepresentant Reumatikerförbundet
Hanna Björnsson Med Dr (suppleant SSAS)

Här finns styrgruppsprotokoll:

Registerhållare för Svenska Axel och ArmbågsRegistret är Björn Salomonsson.

Här finns verksamhetsberättelser för registret.