Möten

Årsmöte 2019 sker i Helsingfors, skandinaviskt möte i Finland 16-17 maj 2019 www.soky.fi
Mer info och anmälan kommer på www.soky.fi

SECEC möte i Geneve 19-22 September 2018, Och closed meeting 2019 ligger samorganiserat med armbågsmöte i Köpenhamn. www.secec.org 

Seaste Europeiska (SECEC/ESSSE) Axelmöte:
The 27th SECEC Congress 13-16 september 2017 i Berlin, se
www.secec.org 

ICSES nästa möte är planerat till 17-20 september 2019 i Argentina. www.icses2019.org

Nice Shoulder nästa möte är planerat till 31 Maj-2 Juni 2018 i Frankrike. www.nice-shoulder-course.com

Överst i listan nedan finns en Handbok för arrangörer av SSAS Årsmöte att ladda ned!

HISTORIK ÖVER SSAS ÅRSMÖTEN sedan 1994

1994 UMEÅ Axelartroplastiker
1995 UMEÅ Rotatorcuffrupturer
1996 LINKÖPING Armbågsplastiker
1997 STOCKHOLM/DANDERYD Artroskopisk Bankart
1998 GÖTEBORG/ÖSTRA Rotatorcuffen
1999 STOCKHOLM/St GÖRAN Armbågskirurgi
2000 UPPSALA Axelfrakturer
2001 BÅSTAD Armbågs- och axelplastiker (Dansk-Svenskt)
2002 Inställt
2003 KÖPENHAMN Axelinstabilitet (Dansk-Svenskt)
2004 JÖNKÖPING AC-led och klavikelfrakturer
2005 VARBERG Armbågen
2006 STOCKHOLM/DANDERYD Proximala humerusfrakturer (Dansk-Svenskt)
2007 VÄSTERÅS Cuffrupturer
2008 LINKÖPING Trauma
2009 HELSINGÖR Cuff och armbågskirurgi, samt komplikationer (Skandinaviskt)
2010 GÖTEBORG Cuff och handleder mm.
2011 OSLO Stel armbåge och axelinstabilitet (Skandinaviskt)
2012 STOCKHOLM/St GÖRAN (Proximal humerusfraktur)
2013 MALMÖ Axelplastik och armbågsfraktur (Skandinaviskt)
2014 ÖREBRO Öppen eller Artroskopisk?
2015 LULEÅ Axel och armbågsplastiker
2016 ODENSE Axelinstablitet och armbågsplastiker (Skandinaviskt)
2017 UPPSALA Neurologiska problem och Sentransfereringar
2018 LINKÖPING Stelhet i axel och armbåge
2019 HELSINGFORS (info kommer - Skandinaviskt möte)
2019 KÖPENHAMN SECEC closed meeting - kombinerat med armbåge/skandinavsikt?

Här kommer en inbjudan till nästkommande Årsmöte när det finns en:

inbjudan_ssas_scan_frim_2017_v6[2].pdf