Möten

Årsmöte 2018 för SSAS blir i Linköping 19-20 April. Inbjudan finns längst ned.
Mer info och anmälan kommer på www.travekoscandinavia.se 

SECEC möte i Geneve 19-22 September 2018, Och closed meeting 2019 ligger samorganiserat med armbågsmöte i Köpenhamn. www.secec.org 

Seaste Europeiska (SECEC/ESSSE) Axelmöte:
The 27th SECEC Congress 13-16 september 2017 i Berlin, se
www.secec.org 

ICSES nästa möte är planerat till 17-20 september 2019 i Argentina. www.icses2019.org

Överst i listan nedan finns en Handbok för arrangörer av SSAS Årsmöte att ladda ned!

HISTORIK ÖVER SSAS ÅRSMÖTEN sedan 1994

1994 UMEÅ Axelartroplastiker
1995 UMEÅ Rotatorcuffrupturer
1996 LINKÖPING Armbågsplastiker
1997 STOCKHOLM/DANDERYD Artroskopisk Bankart
1998 GÖTEBORG/ÖSTRA Rotatorcuffen
1999 STOCKHOLM/St GÖRAN Armbågskirurgi
2000 UPPSALA Axelfrakturer
2001 BÅSTAD Armbågs- och axelplastiker (Dansk-Svenskt)
2002 Inställt
2003 KÖPENHAMN Axelinstabilitet (Dansk-Svenskt)
2004 JÖNKÖPING AC-led och klavikelfrakturer
2005 VARBERG Armbågen
2006 STOCKHOLM/DANDERYD Proximala humerusfrakturer (Dansk-Svenskt)
2007 VÄSTERÅS Cuffrupturer
2008 LINKÖPING Trauma
2009 HELSINGÖR Cuff och armbågskirurgi, samt komplikationer (Skandinaviskt)
2010 GÖTEBORG Cuff och handleder mm.
2011 OSLO Stel armbåge och axelinstabilitet (Skandinaviskt)
2012 STOCKHOLM/St GÖRAN (Proximal humerusfraktur)
2013 MALMÖ Axelplastik och armbågsfraktur (Skandinaviskt)
2014 ÖREBRO Öppen eller Artroskopisk?
2015 LULEÅ Axel och armbågsplastiker
2016 ODENSE Axelinstablitet och armbågsplastiker (Skandinaviskt)
2017 UPPSALA Neurologiska problem och Sentransfereringar
2018 LINKÖPING
2019 KÖPENHAMN gemensamt med SECEC prel.
2020 FINLAND prel.

Här kommer en inbjudan till nästkommande Årsmöte när det finns en:

inbjudan_ssas_scan_frim_2017_v6[2].pdf