Medlemskap

Uppdaterad 2017-03-13

Om medlemskap i SSAS:

Vi välkomnar nya MEDLEMMAR och FÖRETAG!

I stadgarna för sällskapet finns angivet förutsättningarna för att söka medlemskap i SSAS.
Kontakta Sällskapets sekreterare för ytterligare information samt vid ansökan.
Medlemsavgiften för första året kan betalas på PG enligt nedanstående uppgifter. Glöm inte att ange vem som betalningen gäller.

Medlemsavgifterna debiteras tillsammans med SOF inbetalningen sedan 2008. De som inte är medlemmer i SOF får ett separat brev av av kassören.

Medlemsavgiften är för närvarande 100:- per år.
SSAS PlusGiro konto: 520390-6
SSAS BankGiro konto: 441-2276 (Nordea)

Glöm inte att uppge vem som betalningen avser!

För att följa Personuppgiftslagen samt medlemmarnas egna önskemål kommer endast namnen på dem som inte avböjer att läggas ut på hemsidan. Meddela därför även om du inte vill ha namn på hemsidan.
Standard kommer att vara NAMN och ARBETSPLATS, men för den som så önskar kan man komplettera med ytterligare uppgifter via den nedladdningsbara talongen.

Här finns talong för medlemsuppgifter som pdf-fil (kräver Acrobat Reader) för nedladdning.

VID ÄNDRING, vänligen sänd in de nya uppgifterna så att vi har uppdaterade adresser!

FÖRETAG:
Våra företagsvänner erbjudes Företagsmedlemskap (för närvarande 4000 skr/år):

Information om Företagsmedlemskap som pdf-fil (kräver Acrobat Reader) för nedladdning.