Aktuellt

Rapport från Årsmötet

2006-06-04

Vid årsmötet som avhölls på Foresta, Lidingö, tillsammans med den Danska föreningen den 4-5 Maj kom ca 100 st deltagare samt ett antal företag som hade utställning. Temat var Proximala Humerusfrakturer men även scoresystem, kvalitetregister, världens bästa axelinstabilitetsstudie samt ett separat sjukgymnastprogram han man med. Gästföreläsare var Ralph Hertel från Schweiz.

Så här några veckor efteråt kan konstateras att det mesta flöt på som planerat under mötet, Deltagare och utställare verkade nöjda med lokaler och arrangemang och det vetenskapliga innehållet var av genomgående hög kvalitet med bra variation och täckning av det aktuella temat. ett antal personer hade nappat på möjligheten att presentera egna studier och detta kompletterades med inbjudna föreläsare i skilda ämnen.

Under SSAS Årsmöte beslutades i ett antal frågor rörande föreningens arbete:
Anders Nordqvist valdes till ny ordförande efter avgående Hans Rahme och nya ledamöter är Anders Ekelund samt Lars Adolfsson.
Till ny nationsdelegat i SECEC föreslås Ulf Lillkrona.
Hemsidan som varit igång lite över ett år fungerar väl, men det finns ett önskemål om utveckling och styrelsen kommer att se över möjligheterna att få detta till stånd.
Arbetet med indikationer för axelkirurgi är klart och rapporterat till NKO.
Axelregistret arbetar med att lägga över databasen på NKO vilket ger tillgång till webbaserad inmatning och rapport till klinikerna.
Nästa Årsmöte 2007 planeras till Västerås.

Se även protokollet som kommer att läggas ut när det är justerat och klart.