Aktuellt

Nytt om SECEC

2006-12-12

Nya minskade krav på medlemskap samt förnyad organisation meddelas från SECEC och Ulf Lillkrona. Se även rapporten från Aten under sidan om SECEC.

I samband med att Rolf Norlin har blivit medelem i SECEC:s styrelse har undertecknad efterträtt honom som nationsdelegat i något som kallas "Board of directors". I denna egenskap vill jag informera er om följande:

Jag vill påminna om att mötet 2008 kommer att vara i Brugge. Vi fick i Aten se en mycket trevlig presentation av den staden som ju har en mångårig kulturell och akademisk tradition.

Den tillträdande ordförande i SECEC Peter Habermeyer har meddelat en hel del förändringar när det gäller SECEC´s organisation och arbete. En är att det ska bli mycket lättare att bli associated member genom att man bara behöver ha deltagit i tre SECEC kongresser för att en ansökan ska bli accepterad. Fördelen med ett associerat medlemskap är bl. a. att man får lägre mötesavgift. Kriterierna för att bli antagen som ordinarie medlem är desamma som tidigare.

För ansökan och kriterier för respektive medlemsnivå se SECEC hemsida (de formulären finns också här Medlemsansökan SECEC). Ansökningar ska skickas till undertecknad som sedan vidarebefordrar dem till SECEC och det vore naturligtvis roligt om ytterligare några svenska axelkirurger kunde bli fullvärdiga medlemmar. Förutom att man då får fri prenumeration på JSES har man ju också rätt att delta i det slutna mötet som under 2007 är i Frankfurt 15-17 juni.

Vill också påpeka om att ICSS nästa möte blir den 16-20 september 2007 i Brasilien på resorten Costa do Sauipe vid kusten norr om Rio.

Det har ju under flera år nu varit problem med långa bedömningstider av artiklar till JSES men man hoppas nu att det ska lösa sig med förbättrade web-rutiner kring arbetet med artiklarna och genom att huvudeditorn i Europa, Roger Emery, har fått en sekreterare anställd hos sig.

Ulf Lillkrona