Aktuellt

Lennart Hovelius hedrad i Brugge 20/9

2008-09-26

Professor Lennart Hovelius från Gävle fick mottaga hedersmedlemskap för sina omfattande insatser för skulderkirurgi. Han höll också en Honorary Lecture om sin vida uppmärksammade och uppskattade studie angående 25-årsuppföljning av primära axelledsluxationer. Läs hela texten, (med bild).

Bild

Hans presentation rönte som vanligt stort intresse och lockade till muntra miner om uppföljningens vedermödor och lyckliga slut.

BIlD: från vänster: Lennart Hovelius, J. Willems, M. Randelli (också Honorary Member) och P. Habermeyer. Foto: Rolf Norlin.

Se artikeln:
Nonoperative Treatment of Primary Anterior Shoulder Dislocation in Patients Forty Years of Age and Younger.
A Prospective Twenty-five-Year Follow-up
The Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2008;90:945-952.