Aktuellt

SECEC medlemskap och Travelling fellowships!

2008-12-26

Som nybliven nationsdelegat vill jag uppmana alla som är medlemmar i SSAS att också söka medlemskap i den europeiska skulderföreningen SECEC. Vad som krävs för att bli medlem framgår på SECEC:s hemsida www.secec.org.

Det finns olika kategorier från junior medlem till hedersmedlem ( Prof Lennart Hovelius är en av få). De vanligaste medlemsformerna är associerad eller ordinarie medlem.
Alla medlemmar får Journal of Shoulder and Elbow Surgery vilken är en mycket bra tidskrift på stark frammarsch.
För att stärka vår plats i den europeiska skulderföreningen krävs att så många som möjligt blir medlemmar i SECEC vars årsmöten brukar hålla hög vetenskaplig klass. Ansökningstiden går ut 30/5 varje år.

SECEC delar också ut "travelling fellowships" till unga (<40år) axel- och armbågsintresserade ortopeder. 2009 går resan till Japan under 4 veckor i slutet på året. Ansökningstiden går ut den 1/2 2009. Är Du intresserad eller har en yngre kollega som är intresserad hittar du ansökningsformulär på SECEC:s hemsida.

Jag önskar er alla ett gott 2009! Möt upp i Madrid i höst!

Hans Rahme
Nationsdelegat i SECEC