Aktuellt

Årsrapport 2010 finns för axel och armbågsregistret!

2011-10-25

Nu finns en gemensam årsrapport publicerad. Man hittar den både på hemsidan för axelregistret och för armbågsregistret.
Vi arbetar just nu med ytterligare analyser och förhoppningsvis kan vi återkomma flera gånger det närmaste året med nya analyser avseende både uppföljningar med WOOS och EQ-5D samt reoperationer och revisioner som komplement till Årsrapporten.