Aktuellt

SSAS stipendium, Best paper SECEC möte!

2014-04-14

SECEC utlyser en tävling, 1500:- Euro i pris.
Bästa Nationella bidrag till SECEC-mötet i Istanbul.

Orginalartikel, som ej redan är accepterad av SECEC för muntlig presentation på mötet.

Varje nation kan nominera ett abstract, 5 st av de nominerade får presentera på Award session på lördagen. Ett vinner priset.

Har du ett abstract som du vill nominera så sänd det senast 31 maj till bjorn.salomonsson@ds.se för vidare beslut i SSAS styrelse om vilket bidrag som kan nomineras från Sverige,

SSAS har dessutom utlyst ett stipendium som uppgår till maximalt 12000:- SEK för att täcka deltagande, resa och logi för att presentera föredraget om det blir utvalt.