Aktuellt

Ny chans även i år, Best national paper SECEC 2015!

2015-05-14

SECEC utlyser en tävling, 1500:- Euro i pris.
Bästa Nationella bidrag till SECEC-mötet i Milano.
SSAS har ett stipendium för kostnadstäckning.
Förra året vann det svenska bidraget från Hanna Björnsson Hallgren, Linköping

Orginalartikel, som ej redan är accepterad av SECEC för muntlig presentation på mötet.

Varje nation kan nominera ett abstract, 5 st av de nominerade får presentera på Award session på lördagen. Ett vinner priset.

Har du ett abstract som du vill nominera så sänd det senast 31 maj till bjorn.salomonsson@ds.se för vidare beslut i SSAS styrelse om vilket bidrag som kan nomineras från Sverige,

SSAS har liksom förra året dessutom utlyst ett stipendium som uppgår till maximalt 12000:- SEK för att täcka deltagande, resa och logi för att presentera föredraget om det blir utvalt.