Aktuellt

Två nyheter händer i registren.

2015-12-01

Axelinstabilitetsregistret startar, gå dit (högermarginalens länk till registren) för mer information, och anslutning av er klinik.
Armbågsregistret ligger nu med resultat publikt på den Dynamiska Årsrapporten (länk i högermarginalen, de sista justeringarna pågår med både axel och armbågsgraferna innan det fungerar skarpt och helt i alla grafer.