Aktuellt

Nu finns det nya aktuella formulär att ladda ned för registren!

2017-04-05

Registren har uppdaterat några detaljer, och justerat formulären.
Se till att ha det sensate från hemsidan.
Vi försöker att i första hand få primära ingrepp inrapporterade direkt från sjukhusen till registret via webb-inmatning, så kan registret lägga resurser på uppföljningen.
EQ-5D är nytt enligt ett avtal med EuroQol för svenska kvalitetsregister.
Se respektive delregisters formulär på hemsidan.