Aktuellt

Har du ett lämpligt föredrag till SECEC?

2017-06-10

Som meddelats på årsmötet i Uppsala blir det även i år en möjlighet för SSAS att anmäla ett föredrag för "Best national paper". Ett abstract ska då snarast sändas till SSAS styrelse (sekreterare Hanna Björnsson Hallgren) senast innan midsommar. Det finns då chans att bli utvald att representera Sverige 16 september och ha en chans att vinna en prissumma på 1500 Euro.
Regler: This paper must be an original paper, and must not have been accepted by our
society to oral presentation.
SSAS bekostar också ett stipendium för att finansiera deltagandet på kongressen i Berlin 13-16 september.