Aktuellt

Nya Koder för omvänd axelplastik 2018

2017-10-06

SSAS föreslog förra året till Socialstyrelsen nya koder för att kunna koda omvänd axelplastik och fick gehör för detta, de träder i kraft den 1 januari 2018.

Nya koder som införs och börjar gälla 2018-01-01:

NBB59 Primär omvänd totalprotes i humeroskapularled utan cement
NBB69 Primär omvänd totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik
NBC59 Sekundär omvänd totalprotes i humeroskapularled utan cement
NBC69 Sekundär omvänd totalprotes i humeroskapularled med hybridteknik

KVAandr2018.pdf