Aktuellt

Nu finns information om SECEC-möte 2018

2017-11-06

19-22 september 2018 i Geneve.
Deadline för abstract är 15 februari 2018.

Här finns mer information:

http://emma.events/secec2018
www.secec.org

Call for papers SECEC 2018.pdf