Aktuellt

Framtidens axelkirurgi!

2018-01-19

Det är ett möte med fokus på innovation och ny teknik som kommer att påverka ortopedin. Tre internationella föreläsare som kommer vara närvarande för att prata om teknik som kan förbättra axelkirurgi. Alla är övre extremitetskirurger från London eller Paris: Professor Roger Emery (President SECEC), Mr Peter Reilly och Professor Thomas Gregory.

Deras translationella forskning handlar om att förbättra glenoidkomponentpositionering med hjälp av ny teknik (Augmented Realitet, eller mobile intraoperative guide maskiner under operation) samt fylla Hill Sachs defekter med nytt material.
Mer information om programmet och föreläsarna och registrering finns på hemsidan: https://orthosurgicalinnovations.se/

Inbjudan OrthoSurgical Innovations 2018.pdf