Aktuellt

Fellowship Halmstad

2019-01-16

För att bidra till utbildning av morgondagens läkare inom ortopedi startar Capio Movement en utbildningstjänst, fellowship, - inom det övre extremitetsområdet.

Bild

I samarbete med Lima erbjuds en utbildningstjänst på sex månader för en ortopedspecialist som önskar att fördjupa sig inom hand-, armbågs- och axillkirurgin. Under den tidsbegränsade anställningen har specialisten mottagningar, parallellt med en överläkare, där tid erbjuds för frågor och reflektioner kring patientfall. Som assistent vid operationer kommer specialisten snabbt att bygga upp en erfarenhet av ett flertal operationsmetoder och kunna tillgodose sig denna kunskap framöver. I tjänsten ingår inläsningstid för att möjliggöra fördjupning i litteraturen och specialisten uppmuntras att påbörja en studie inom sitt intresseområde. Industrin kommer att erbjuda kurser i anatomi, artroskopisk och öppen kirurgi samt proteskirurgi.

Tanken är att specialisten efter utbildningstjänsten ska återvända till sin hemmaklinik och fortsätta att utvecklas som övreextremitetskirurg. Vi erbjuder en konkurrenskraftig specialistlön under de sex månaderna och tjänsten tillsätts i januari och augusti. Är man långväga finns det en lägenhet, med en förmånlig hyra, som står till ens förfogande.

Capio Movement har ca 7000 patientbesök på mottagningen per år. Under det senaste året genomfördes 1 200 slutenvårdsoperationer och 1 700 öppenvårdsoperationer på kliniken. Av dessa var ca 280 artroskopiska axeloperationer och 80 axelledsproteser.

Är Du intresserad att besöka vår verksamhet eller söka fellowshipet så hör av dig!

Fredrik Isaksson
fredrik.isaksson@capio.se