Aktuellt

SSAS ÅRSMÖTE SKJUTS PÅ FRAMTIDEN!

2020-03-12

OBS! Årsmötet är inställt tills vidare !!

Till följd av pågående pandemi och nyliga regeringsbeslut om sammankomster har styrelsen beslutat att ställa in SSAS årsmöte 23-24:e april.
Den preliminära planen är att skjuta upp mötet till ett datum under hösten. Datum kommer att meddelas så snart situationen medger.
Inom kort kommer även besked om hur inbetalda anmälningsavgifter kommer att hanteras.

Styrelsen genom LA, ordf.