Aktuellt

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE

2020-04-25

Nytt datum för SSAS årsmöte preliminärt planerat i Trollhättan 5-6/11. Programmet behålls oförändrat enligt tidigare utskick. Vi hoppas att pandemisituationen tillåter detta men återkommer naturligtvis så snart det är möjligt. Redan inkomna anmälningar till mötet kvarstår tills vidare.

Bästa hälsningar

Styrelsen och Arrangörer

SSAS 2020 schema 24 feb.pdf