Aktuellt

SECEC-möte 2020 Digitalt på kvällarna i höset

2020-07-13

Kvällsaktiviteter hela hösten ersätter det uppskjutna mötet 2020, Polen återkommer med ett nytt försök 2021.
Se de aktuella aktiviteterna på SECEC hemsida, första tillfället är 9 september.
https://www.emma.events/secec2020vc/program/Program