Aktuellt

SSAS har redovisat axelregistret för NKO

2005-03-07

NKO, Nationellt Kompetenscentrum Ortopedi har flera aktuella projekt på gång som kan innebära förändringar för SSAS. Läs mer här och på axelregistrets sida!

När vi redovisade vårt nuvarande arbete med axelregistret för NKO så rapporterades arbete som kan innebära flera möjligheter för SSAS och registerverksamheten.

Under året kommer en databaslösning att bli tillgänglig för ortopediska kvalitetsregister via NKO. Det innebär att vi fritt får tillgång till en databas med tillhörande webblösning för att rapportera till registren samt en rapportfunktion och tillgång till de egna posterna i databasen för varje klinik. Detta kan kanske vara en verklighet för oss till 2006.

Dessutom är ett långsiktigt standardiseringsarbete för de svenska kvalitetregistren på gång vilket skulle kunna ge möjligheter att utnyttja en koppling till datajournaler i framtiden. Detta för att minska arbetet med att rapportera och öka effektiviteten i arbetet med att samla in data till registren.

Slutligen gör NKO ett arbete kring prioriteringsfrågor inför den aktuella vårdgarantin och där har SSAS en möjlighet att göra något liknande för patienter inom vårt intresseområde.

Mer finns att läsa på NKOs nya hemsida www.nko.se som nu kommer igång, den gamla uppdateras inte.