Aktuellt

Kallelse till SSAS Årsmöte 14-15 April i Varberg!

2005-03-07

Här finns Dagordning och Verksamhetsberättelse. Inbjudan, program m.m. finns under rubriken Årsmöte nedan och under Möten.

DAGORDNING SSAS ÅRSMÖTE VARBERG 15 April 2005

1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse för närmast föregående år. (Se bifogad)
5. Redovisning för senast avslutade räkenskapsår och revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av medlemsavgift.
8. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen (2 år). Mandaten utgår för: Björn Salomonsson, sekreterare, Ulf Sennerby, kassör, Anders Ekelund, ledamot
(Ett år kvar på mandaten har : Hans Rahme, ordförande, Anders Nordquist, vice ordf. Per Wahlström, ledamot, Ola Vikerfors, ledamot)
9. Val av revisorer (2 revisorer).
10. Val till valberedning (2 ledamöter).
11. Inkomna motioner från medlemmarna.
12. Övriga frågor.
- Rapport från SECEC nationsdelegat.
- Rapport från registren.
- Övrig information.

VerksamberSSAS2004