Aktuellt

Erbjudande: Röntgenalgoritmer i Uppland

2005-06-01

Samtliga röntgenprojektionerna och utredningarna som behövs för skuldran har samlats i ett dokument som du kan rekvirera från Jan Nowak.
jan.nowak@skulderkliniken.se

Beskrivning från Jan Nowak:

Standardiserade röntgenprojektionerna och utredningarna bildar tillsammans dokumentet "Röntgen algoritmer i Uppland"
Vi har standardiserat alla röntgenprojektioner för axeln med så få och vedertagna projektioner som möjligt
Vi har också delat in all utredningsgång i tre nivåer. Dessa är:

Akututredning som har sitt speciella omhändertagande med tanke på patientens höga smärta och svårigheten att utföra en adekvat undersökning.

Basutredning för framförallt primärvården och som skall utgöra en bas i analysen av patientens tillstånd.

Fördjupad utredning är de undersökningar som följer för att komma längre i de diagnostiska analyserna eller som ett steg i den preoperativa utredningen för att ortopeden optimalt skall kunna planera sitt ingrepp. Strävan är att inga röntgenundersökningar skall tas om utan att det endast skall ske kompletteringar.

Röntgenöversikten är uppbygd på principen att i huvudrubriken anges misstänkt diagnos eftersom remisskrivaren utgår i från symptomen och den preliminära diagnosen och har inte kunskap om de olika röntgenundersökningarna. Det står därför angivet i i relation till symptomen vilka projektioner som rekommenderas samt vad som skall ingå i röntgenanalysen.

Önskar du ta del av dokumentet som är på åtta sidor kan du rekvirera det från jan.nowak@skulderkliniken.se