Aktuellt

Fortsatt utvecklingsarbete inom SSAS 2005!

2005-06-06

Riktlinjer för gemensamma indikationer, väntetider och remisshantering inom axelkirurgi.
Kravspecifikation angående skuldrans sjukdomar för kandidater, AT-läkare och ST-läkare m.fl.

SSAS fått i uppdrag av NKO och landstingsförbundet att utarbeta riktlinjer för gemensamma indikationer, väntetider och remisshantering inom axelkirurgi inför den stundande vårdgarantin. Uppdraget skall vara klart 15/1 2006.
I arbetsgruppen ingår Hans Rahme, Anders Nordqvist, Lennart Hovelius och Mikael Etzner.

Vidare har Jan Nowak och Ola Vikerfors fått i uppdrag av SSAS att arbeta med en kravspecifikation för vad kandidater, AT-läkare, ST-läkare, färdiga specialister och allmänläkare bör kunna om skuldrans sjukdomar.

Mer om dessa arbeten och en slutrapport planeras till SSAS årsmöte 5/5 2006.