Aktuellt

Kongressrapport från SECEC 2005

2005-09-29

Kongressen var i Rom, 21-24 september. Eftersom den var i Italien (?) lämnade organisationen en hel del övrigt att önska. Dock var det vetenskapliga innehållet på samma nivå som vanligt. 550 deltagare fanns registrerade.

Det enskilda ämne som tog upp mest tid var nog olika aspekter kring användandet av omvända axelproteser. Det finns ju ett helt koppel av dessa men fortfarande står sig Delta3 bra i konkurrensen.

Det fanns på vanligt sätt 9 instruktionskurser förlagda till tidig morgon (7.30-9.00). Sedan fanns flera sessioner med fria föredrag kring främst cuff-problem och proteskirurgi. Företagen hade 1,5 timmar varje dag att visa upp sig (lunch + föredrag/reklam). Slutligen fanns drygt 200 postrar att betitta mellan varven.

Från Sverige kom 4 fria föredrag, 3 postrar, medverkan i 3 instruktionskurser och i symposium / konsensuskonferens. Anders Ekelund, Jüri Kartus, Ulf Lillkrona och undertecknad var aktiva som talare.

Ulfs instruktionskurs om scorer, deras värde och vilka som bör användas tilldrog sig en hel del intresse. Just nu blommar inom föreningen också diskussion om Constant score och dess värde. Engelsmännen tycker den är bra. Många andra (jag själv inräknad) tycker att det är dags att ta nästa steg på scoring-trappan och överväga flera av de nyare och mer vetenskapligt korrekta scorerna.

Några riktigt spännande nyheter upptäckte jag inte. En kliniskt relevant studie visade att de gamla axelproteserna (monoblock resp. de gamla modulära) passar sämre in i de flesta axelleder än de nya med större variationsmöjligheter. Det stämmer också väl med klinisk erfarenhet att både moderna artrit/artros-proteser, och moderna frakturproteser, ger bättre resultat för patienten än vad de gamla gjorde. Visserligen ger fler variationsmöjligheter också fler sätt att göra fel ? men vi är duktigare än så.

De flesta material som man redogjorde för var varken randomiserade eller ens konsekutiva. Kontrollgrupper var mycket sällsynta! I Sverige gör vi mycket bättre forskning ? GLÖM INTE ATT VISA DET!
21/3-06 är nästa SECEC-dead line!

Det bästa var en ung kvinnlig kollega från Belgien (Nicole Pouliart) som pratade om nya anatomiska fynd avseende ledbanden i axeln. Hon fick årets stora pris för ett av sina arbeten. Hon har nyligen försvarat sin avhandling : Shoulder instability ? experimental model and related anatomy.

"FACKLIGT":
- Nästa möte är i Aten 20-23 september 2006. Se www.sececathens2006.com Abstrakt ska vara inne 21/3-06.
- 2007 är ICSS-mötet också i september (16-20) i Bahia, Brasilien.
- 2008 blir i Brügge, Belgien, en gammal stad med fin miljö, bra universitet och goda konferensanläggningar.
- Under hösten annonseras resestipendium till USA. Alla under 40 som sysslar med axel-/armbågskirurgi ska söka! Det ger unika kontakter med vår förening och med folk i USA.
- Forskningspengar: Föreningen kommer att stödja ett större projekt med forskningspengar (kanske ca 10 000 Euro). Ansökan kommer ut på SECEC:s hemsida. Håll koll!
- Då Jens Ole Söjbjerg avgick av tidsskäl (varit med i 9 år) ur exekutivkommittén valdes undertecknad in. Detta innebär i sin tur att jag kliver av som nationsdelegat - detta för att Sverige ska få in en person till i föreningens kärna. SECEC:s svenska medlemmar bör snarast utse en ny nationsdelegat som exekutivkommittén kan välja (Ulf Lillkrona? Annan?).
- Sverige har 18 ordinarie och 4 associerade medlemmar ? vilket är bra! (jämför Norge med en medlem i arbetsför ålder). Finns det inga unga som vi ska stimulera att söka medlemskap? Ansökningshandlingar finns på SSAS:s hemsida.
- Jag ber alla medlemmar kontrollera att det finns rätt adressuppgifter på er på hemsidan. Om inte: klicka på "Contact us" och maila rätt uppgifter.

SECEC-hälsningar från rolf