Aktuellt

Indikationer för axelkirurgi på NKOs hemsida.

2006-03-27

Nu finns arbetet med indikationer att ladda ned från NKO, samt även här!

SSAS har tagit fram ett dokument angående indikationer för axelkirurgi i samarbete med NKO och Sveriges Kommuner och Landsting, det finns publicerat på NKOs hemsida samt här:

IndAxelkirurgiNKOver1.1.pdf