Om sällskapet

Uppdaterad 2020-02-20

FORTLÖPANDE ARBETE
Vi har årligen ett eget svenskt, eller gemensamt skandinaviskt, Årsmöte med utbildning och vetenskap i för Sällskapet relevanta och aktuella teman. Dessutom bidrar vi regelbundet på Ortopediveckan, och dylika möten med vetenskapliga symposier och liknande insatser.

Professor Rolf Norlin har bidragit till att en handbok för arrangörer av SSAS Årsmöte är framtagen, den finns här.

Sällskapets Stipendier
En möjlighet att söka resestipendium för kommande resa, samt annan hjälp att auskultera på andra klinker och utbyten erbjuds medlemmarna sedan 2010, då detta stipendium instiftades.
Detta stipendium är på 10000:- SKR och kan sökas när som helst under året fram till årsskiftet, beslut medelas senast på årsmötet nästkommande år. Se instruktioner nedan.

Indikationer för Skulderkirurgi
Sällskapet har deltagit i prioriteringsarbete för axelkirurgi inför införandet av Vårdgarantin 2005. Arbetet rör artroplastiker, instabilitet och subacromiella besvär, men är nu inaktuellt och under omarbetning av SSAS styrelse till 2020.

MORSE
Ett projekt om rörelseorganens sjukdomar i skåne, MORSE, med föreningen delaktig med flera deltagare har också utfört. Ett dokument innehållande rekommendationer om bl. a. sjukskrivning efter axelkirurgi finns nu i en rapport som finns här nedan.

Medlemmar
Antalet medlemmar är för närvarande ca 180 st axel- och armbågskirurger vilket ger en god täckning av hela Sverige. Målet är dock att få med flera unga axelintresserade ortopeder och att utöka samarbetet med våra sjukgymnaster.

Registren
Registren som startades 1999 av Sällskapet har 2006-7 flyttat databasen till Registercentrum Syd i Lund samt 2012 placerats under en myndighet för att uppfylla alla formella krav från Datainspektionen och lagar, och Danderyds Sjukhus AB är nu CentraltPersonUppgiftsAnsvarig (CPUA). Vi har en glädjande hög anslutning av alla svenska enheter som utför övre extremitetskirurgi.