Historia

Svenska Skulder och Armbågs Sektionen; numera Sällskapet (SSAS), bildades 1994 som en sektion inom SOF. Inspirationskälla var bildandet av föreningar för skulder och armbågskirurgi i USA (ASES 1982) och Europa (SECEC/ESSSE 1986-87) och de skulderkirurgiska möten dessa föreningar anordnade.
Ett stort antal skulderkirurger med professor Lars-Åke Broström i spetsen kände sig övertygade om att behovet av en sådan verksamhet fanns även i Sverige. Vid SOF mötet i Visby 1994 bestämdes att det första svenska skulder- och armbågskirurgiska mötet skulle hållas i Umeå samma år. Detta första möte hade formen av ett 2-dagars utbildningsmöte kring temat skulderartroplastiker med föredrag, workshops. Inbjudna gästföreläsarna var I. Bayley och J.O. Söjbjerg. Mötet avslutades med bildandet av den Svenska Skulder och Armbågskirurgiska Sektionen inom SOF.
Den sedan tidigare existerande, av Dr Jan Nowak utgivna, tidningen Skulderbladet knöts även till föreningen, men är nu avslutad sedan många år.
Allt sedan 1994 har årliga årsmöten med olika teman hållits i föreningens regi. Vart annat/tredje år har vi haft gemensamma möten med först Danmarks skulderförening; 2001 i Båstad, 2003 i Köpenhamn och 2006 i Stockholm osv. Därefter har även Norge anslutit och ett Skandinaviskt möte hölls i Oslo 2011 och i Malmö 2013. Nu är även finland med och senast 2019 hölls ett Nordisk möte i Helsingfors, planerna är att turnera vart 3:e år mellan länderna. Under årens lopp har många utländska gästföreläsare med dokumenterad kunskap inom områdets inbjudits. Som exempel kan nämnas L. Bigliani, J.P. Warner, P. Habermeyer, S. Copeland, J. Willems och R. Hertel m.fl.

SSAS har som en av de nationella skulderföreningar som finns i Europa en nationsdelegat i den europeiska föreningens (SECEC) generalförsamling och har haft och har flera medlemmar som representanter i dess kommittéer. SECEC håller årliga möten, där Sverige kontinuerligt har varit flitigt representerat, samt ger ut den ledande tidskriften inom området- Journal of Shoulder and Elbow Surgery.

Sedan 1999 driver SSAS Nationella kvalitetsregister i Svenska skulder och Armbågssällskapets Kvalitetsregister (Danderyd), det Svenska Axelprotesregistret och det Svenska Armbågsprotesregistret och Svenska Axelinstabilitetsregistret.

Historik Ordföranden SSAS:
1994-1997 Lars-Åke Broström
1997-2000 Rolf Norlin
2000-2002 Ulf Lillkrona
2002-2006 Hans Rahme
2006-2010 Anders Nordqvist
2010-2013 Björn Salomonsson
2013-2016 Anders Ekelund
2016- Lars Adolfsson