Medlemskap

Uppdaterad 2019-03-18

Om medlemskap i SSAS:

Vi välkomnar nya MEDLEMMAR och FÖRETAG!

I stadgarna för sällskapet finns angivet förutsättningarna för att söka medlemskap i SSAS.
Kontakta Sällskapets sekreterare för ytterligare information samt vid ansökan.
Medlemsavgiften för första året kan betalas på PG enligt nedanstående uppgifter. Glöm inte att ange vem som betalningen gäller.

Medlemsavgifterna debiteras tillsammans med SOF avgiften. De som inte är medlemmar i SOF får betala på eget initiativ för att undvika att bli påmind av kassören.

Medlemsavgiften är för närvarande 100:- per år för enskilda medlemmar.
SSAS PlusGiro konto: 520390-6
SSAS BankGiro konto: 441-2276 (Nordea)

Glöm inte att uppge vem som betalningen avser!

Vi följer GDPR, och SSAS styrelse har beslutat att inte redovisa namn eller andra uppgifter om enskilda medlemmar på hemsidan. Det är dessutom svårt att upprätthålla korrekta kontaktuppgifter.
De kliniker där medlemmar kan kontaktas erbjuds istället att finnas med länk till sin hemsida för närmare kontaktuppgifter där.
Vill man söka kontaktuppgifter finns alternativ, t.ex. INERA som har en webbaserad söktjänst för alla med SITHS kort (krävs för att vara sökbar och för inlogg till sidan).

Här finns talong för medlemsuppgifter vid medlemskaps-ansökan för nedladdning.

VID ÄNDRING, vänligen sänd in de nya uppgifterna så att vi har uppdaterade adresser!

FÖRETAG:
Våra företagsvänner erbjudes Företagsmedlemskap (för närvarande 4000 skr/år):

Information om Företagsmedlemskap som pdf-fil (kräver Acrobat Reader) för nedladdning.

Information om behandling av personuppgifter:
Genom ditt medlemskap så kommer dina personuppgifter att förtecknas i ett databaserat adressregister hos SSAS. Uppgifterna används för SSAS utskick av aktuell information och upprättande av medlemsregister. Registrerad har rätt att en gång/år, efter egenhändigt undertecknad ansökan, få veta om personuppgifter som rör honom/henne behandlas eller ej.
Efter begäran från den registrerade om rättelse, ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av SSAS styrelse.