Om scorer

SCORESYSTEM FÖR AXEL- OCH ARMBÅGS-BESVÄR.
Uppdaterad 170404

Ett stort antal instrument finns att tillgå för att mäta livskvalitet och funktion vid olika medicinska tillstånd. Här finns ett antal för nedladdning och användning i klinisk utvärdering eller forskning. Ett syfte med att ha dem här är att alla skall kunna hämta hem samma formulär över hela landet så att vi inte i onödan får olikheter i studier och uppföljningar. Via SECEC försöker man att även nå likhet i användningen över Europa. Se även SECEC Assessment Systems där det finns flera engelska versioner att ladda ned.
Saknar du något score som borde vara med lägger vi gärna in det om möjligt.

AO har en innehållsrik bok om scorer med ett nästan heltäckande innehåll om skulder- och armbågs-scorer. Den kan rekommenderas för den intresserade, se AOs hemsida:
http://www.aopublishing.org/handb_musculoutcome/prod_musculoutcome.htm Det finns även en databas med patientadministrerade livskvalitetscorer:
http://www.proqolid.org/

Det rör sig om i huvudsak 3 olika typer av scoresystem som antingen är självevaluerande eller kräver en undersökare. De som presenteras nedan är antingen väldokumenterade eller har fått stort genomslag via omfattande spridning internationellt och kan vara aktuella för oss i SSAS.

1) Ospecifika livskvalitetscore för jämförelser generellt med alla andra tillstånd som t.ex. EQ-5D, SF-36 m.fl. EQ-5D är det allmänna livskvalitetscore som senaste åren seglat upp starkast inom ortopedin i Sverige. Det förordas av kvalitetsregistren (Höft och Knä) inom Nationellt Kompetenscentrum Ortopedi och används också av vårt Axelregister. Det är ett självevalueringsscore som patienten själv svarar på och finns för nedladdning på Axelregistrets sida.

2) Led- eller extremitets-specifika scoresystem för utvärdering av besvär i t.ex. armen eller skuldran. Här finns DASH som används för såväl handled som armbåge och överarm och är ett självevalueringsscore. Men även Constant score som används för skulderbesvär och kräver att en undersökare genomför mätningarna.

3) Därutöver finns särskilda diagnosspecifika scoresystem som är mer eller mindre inriktade på avgränsade diagnoser. För instabilitet finns Rowe score som kräver en undersökare och WOSI som är självevaluerande. För Rotatorcuffbesvär finns självevaluering via WORC och för Artros samt Artrit inklusive plastikoperationer finns WOOS liksom Oxford Shoulder score som båda är självevaluerande.

För armbågsbesvär finns ett fåtal specifika scorer.