Om SECEC

SECEC/ESSSE Vår europeiska storförening

SECEC = Société Europénne de Chirurgie de l´Epaule et du Coude.
ESSSE = European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow.

Nästa möte 2019, är ett SECEC closed meeting och kombinerat Armbågsmöte 2019 i Köpenhamn.
Se www.secec-essse.org 
2020 kommer SECEC-mötet att hållas i Polen, i staden Poznan, 9-12 september.

SECEC/ESSSE:
Under det Internationella Axelmötet (ICSES = International Congress for Surgery of the Shoulder) 1986 träffades Norbert Gschwend (Schweiz) och Didier Patte (Frankrike) och tyckte att en europeisk förening för axel- och armbågskirurger borde kunna göra stor nytta. Föreningen startades med Gschwend som förste ordförande och Patte som sekreterare. Första mötet hölls i Paris 1987. Föreningen är två-språkig men numera dominerar engelskan.

Föreningen har fortsatt en bra verksamhet med europeiska möten två år av tre, och det tredje året deltar vi i ICSES. Nu har vi även möten dessa år. Vi har då ett slutet möte, d.v.s. bara medlemmar kan närvara. Detta ger en familjär känsla, bl.a. på grund av att mötet har ett begränsat antal deltagare samt att mötet arrangeras på ett sådant sätt att man hinner träffas och prata.

Inom SECEC organiseras minst 23 nationella föreningar inom Europa. Dessutom finns utomeuropeiska medlemmar. Möten har hållits bl.a. i Århus 1993 och ICSES i Helsingfors/Stockholm 1995.

För att bli medlem krävs en ansökan som numera kan göras online.
Det finns olika kategorier från juniormedlem till hedersmedlem ( Prof Lennart Hovelius är en av de få hedersmedlemmarna). De vanligaste medlemsformerna är associerad eller ordinarie medlem och Sverige har ca 20 medlemmar.
Alla medlemmar får Journal of Shoulder and Elbow Surgery vilken är en mycket bra tidskrift på stark frammarsch.
För att stärka vår plats i den europeiska skulderföreningen krävs att så många som möjligt blir medlemmar i SECEC vars årsmöten brukar hålla hög vetenskaplig klass. Ansökningstiden går ut 30/5 varje år.
För ansökan och kriterier för respektive medlemsnivå se SECEC hemsida (online ansökan finns här Medlemsansökan SECEC ).
Har du frågor så kontakta vår Nationsdelegat (för närvarande Björn Salomonsson).

Förutom möten driver föreningen också Journal of Shoulder and Elbow Surgery (JSES), tillsammans med den amerikanska föreningen.
Länk till JSES www.jshoulderelbow.org

Andra verksamhetsområden för föreningen är bl.a. utvidgning österut, vetenskaplig standard, undervisning och examination, samt användning av validerade score-system och kvalitetsregister.

Vår Svenska nationsdelegat för närvarande är Björn Salomonsson.

Se även hemsidan www.secec-essse.org

På SECEC hemsida finns också information om möten, samt travelling fellowships internationellt att söka via SECEC.

Här finns Nationsdelegatens rapporter från SECEC-möten: